Temizlik işlerinde çalışan personeller, yüzeyleri  dezenfekte ederken ya da bir aydınlatma lambasını temizlerken, çöpleri toplayıp inşaat sahasını temiz tutarken belli başlı tehlikelere maruz kalırlar.  Bu yüzden ARV Temizlik çalışanlarının iş güvenliğine ve sğalığına dikkat etmekte ve gerekli önlemleri en düzeyde almaktadır.

Uzmanlar, temizlik işlerindeki operasyonların tehlikesiz gibi görünse de aslında diğer tehlikeli işler kadar büyük tehlikelere sahip olduklarını belirtmiş bu alanda da iş güvenlik kurallarına uyumlu çalışmanın önemini vurgulamışlardır. Çalışanlarına önem veren bir firma olarak ARV Temizlik, iş güvenlik kurallarına hakim ve uyumlu bir firmadır.

On yılı aşkın deneyimiyle ARV Temizlik, özel ihtimam gerektiren işlerde personellerinin gerekli eğitimleri almış olmasına dikkat etmektedir.  Endüstride bu konuda yayınlanan gelişmeleri takip edip dökümanlarında ve operasyonlarında yapılması gereken güncellemeleri de rutin olarak yapmaktadır.

Bu endüstrideki  tehlikeler, fiziksel ve çevresel  olmak üzereçeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Bu işlerde  yaralanma ve rahatsızlanma riskinin yüksek olması nedeniyle, işçilerimizin zarar görmemesi için önlem almaktayız.  Yasa ve standartlarda belirtilen koşullara azami düzeyde uyulmakta ve bu kurallara uyumsuzluklara asla izin verilmemektedir. Personellerimizin kullandıkları kimyasalların  tehlikelerini bilmekte ve bunu konuda personellerimize işe başlamadan eğitim verdirtmekteyiz.

Zararlı Maddelere Maruz Kalma Ve Önlem

Temizlik görevlileri çalışırken, temizlik maddeleri ve temizleyiciler güçlü ve potansiyel olarak tehlikeli kimyasallara maruz kalmaktadır. ARV Temizlik, konteynırların üzerindeki etiketler, Malzeme Güvenlik Bilgi Formları ve çalışan eğitimi ile işçilere kimyasal tehlikelerin bildirimlerini tam olarak vermektedir.

Kimyasal maddelere maruz kalma durumlarında en çok etkilenen organ ciğerlerdir.  Kimyasal içerikli bir sıvı koklanırsa mukus mebranı hasar görür ve işçini hastaneye kaldırılması gerekir.  Bu yüzden kimyasal malzeme kutulularıi bidonları ya a şişeleri mutlaka bilgilendirici etiketleri üzerlerinde olmalıdır.

Ayrıca temizlik işlerinde potansiyel olarak patojenlere maruz kalma gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bu yüzden kan yoluyla bulaşan patojenlere karşı iş güvenlik kanun ve yönergelerinde belirtilen kurallara harfiyen uyulmalıdır.

 

kas iskelet sitemi, temizlik

Kas-iskelet sistemi bozukluğu

Temizlik işlerinde çalışan personeller, bel ve sırt ağrılarına veya omuz rahatsızlıklarına maruz kalırlar. Bunlarda uzun vadede iskelet bozukluklarına sebebiyet verir. Çoğunlukla aşırı marj ve tekrarlayan hareketlerden kaynaklanan rahatsızlıklara karşı personel oldukça eğitimli olmalıdır.  Manuel olarak kullanılan araçlarda bir kutuyu kaldırırken ya da silme işlemi sırasında ayağa kalkıp eğilirken dikkat edilmesi gerekenler bir eğitimle çalışanlara verilmelidir.

Kayma Düşme

Operasyonlar sırasında kayma ve düşmelere karşı personel dikkatli olmalı çalışma ortamında bu tehlikeleri barından elemanlar kaldırılmalı ve çalışma ortamına uygun koruyucu gereçler kullanılmalıdır.